Projekty zewnętrznych sieci i wewnętrznych instalacji

Projekt sieci gazowej
 • wodociągowych
 • kanalizacji sanitarnej
 • kanalizacji deszczowej
 • gazowych
 • oczyszczalnie ścieków
 • elektrycznych
 • wentylacyjnych

Projekty budynków

Projekty budynków
 • budynki mieszkalne
 • budynki gospodarcze
 • adaptacja projektów typowych

Dystrybucja projektów

dystrybucja

Zajmujemy się dystrybucją projektów typowych wszystkich największych biur projektowych na polskim rynku. Wraz ze sprzedażą tych projektów oferujemy wykonanie ich adaptacji. Adaptacja projektu typowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz potrzeb inwestora.

Mapy geodezyjne

Mapy geodezyjne

Oferujemy wykonywanie map geodezyjnych niezbędnych na etapie projektowania i realizacji inwestycji:

 • mapy lokalizacyjne do wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • mapy do celów projektowych
 • mapy powykonawcze

Pozostałe usługi związane z procesem budowy

Nadzór budowlany
 • kierowanie budowami
 • nadzory autorskie i inwestorskie na budowie
 • kosztorysowanie
 • wykonanie opracowań specjalistycznych (badania geologiczne gruntu, operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko, itp.)

Usługi w zakresie drukowania i reprodukcji wielkoformatowej

Drukarnia wielkoformatowa

Oferujemy wykonywanie wydruków wielkoformatowych na dowolnym formacie papieru.
Wydruki wykonujemy w technice czarno – białej oraz kolorowej.
W technice czarno – białej oferujemy również wykonywanie powielania wielkoformatowego.