Usługi w zakresie projektowania ogólnobudowlanego

Projekty zewnętrznych instalacji sanitarnych:

 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
 • sieci i przyłączy gazu
 • oczyszczalnie ścieków

Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach:

 • instalacje wodociągowe
 • instalacje kanalizacji sanitarnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej
 • instalacje gazu
 • instalacje grzewcze
 • kotłownie i węzły cieplne
 • instalacje technologiczne

Projekty instalacji elektrycznych:

 • sieci i przyłącze elektroenergetyczne
 • instalacje elektryczne w budynkach

Projekty budynków

 • budynki mieszkalne
 • budynki gospodarcze

 

Usługi w zakresie adaptacji projektów typowych

 

Nasza firma oferuje pełnobranżową adaptację gotowych projektów typowych. Adaptacja projektu  gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz do potrzeb inwestora.

 

Usługi geodezyjne

Oferujemy wykonywanie map geodezyjnych niezbędnych na etapie projektowania i realizacji inwestycji:

 • mapy lokalizacyjne do wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • mapy do celów projektowych
 • mapy powykonawcze


Pozostałe usługi związane z procesem budowy

 

Oferujemy również wykonywanie innych usług związanych z procesem budowy obiektów:

 • kierowanie budowami
 • nadzory autorskie i inwestorskie na budowie
 • kosztorysowanie
 • wykonanie opracowań specjalistycznych (badania geologiczne gruntu, operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko, itp.)

 

Usługi w zakresie drukowania i reprodukcji wielkoformatowej

wydruki wydruki wydruki

Oferujemy wykonywanie wydruków wielkoformatowych na dowolnym formacie papieru.

Wydruki wykonujemy w technice czarno – białej oraz kolorowej.

W technice czarno – białej oferujemy również wykonywanie powielania wielkoformatowego.